Super Nettel, 1934-1937
24x36mm film rangefinder Super Nettel (536/24) sn.93662, sluiter 1/5-1/1000, lens Tessar f3.5/50mm sn.1398783