Revista nr.15, 2 juni 1981, 16 pagina's (cover A. Mustert)