van Dale Talentrainingen, 1988
lesmodulen in diverse talen voor zakelijk gebruik