Laat wat van je horen, 1989
Cursusmateriaal: Nederlandse taal voor kleuters, i.o.v. Projectbureau OVB Rotterdam