Knoop het in je oren, 1986
Cursusmateriaal: Nederlandse taal voor kleuters, groep 1, i.o.v. Projectbureau OVB Rotterdam