Sostenu'to met Cas de Marez, 1986
Korte locatie-opname in de Revista-studio voor de film Sostenu'to