Fotografisch Magazijn Carel F. Hazenberg, Leiden Nederland, 1839-1909
Cameratypen: 9x12cm glasplaat loopbodem