Gallus Derlux met accessoire-schoen en gewijzigde zoeker, 1950-1952
gegoten aluminium body, 3x4 opnamen op 127-rollfilm, gordijnsluiter 25-500